TAU DA THI CONG

1. Tàu Khách Ginger Cruise - đóng tại SBIC

2. Tàu khách Y Lang Cruise - đóng tại SSIC

3. Tàu Victoria MeKong Cruise - đóng tại SSIC

4. Tàu Cao tốc RoRo - 2 chiếc - đóng tại Ba son

5. Tàu Super Dong 2 - đóng tại SSIC

6. Tàu AQua MeKong.

7. Tàu Anouvong đóng tại Lào

....

Bài viết liên quan